אפשטיין משה, ד"ר
003.111
אישי
חטיבה
1946-1924
1 תיק

מראשוני פתח תקוה, נולד בשנת 1891, נפטר בשנת 1957

רופא, איש ציבור, עסקן של קרן היסוד.

החומר הגיע לארכיון לפני הקמתו מחדש בשנת 2002.

לא ידועים נסיבות ההפקדה.

לא ידוע

התכתבות, תעודות, אישורים, קבלות, קטעי עתונות, פנקס

בכתב יד ובו הוראות לשימוש ברובה. דין וחשבון של ועדת המחנות לעולים בשרון, פתח תקוה, תשרי תש"ו 

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2008