אפשטיין שלמה ורייזל
003.110
אישי
חטיבה
-
22 פריטים
פלדמן רוז

שלמה בן יוסף-יהודה אפשטיין, נולד בבלארוס בשנת בשנת 1863. התחנך בבית דתי ועלה ארצה בשנת 1911. היה זגג מומחה בפתח-תקוה. שרידי עבודתו (זכוכית צבעונית) עוד אפשר למצוא בבתיה הישנים של המושבה "הקטנה". ייסד את בית הכנסת הראשון לפועלים "שונה הלכות", ברחוב חובבי-ציון. טיפל במסירות בקליטת פועלים בתקופת העליה השנייה והשלישית. שלמה אפשטיין ואשתו רייזל נחרטו בלב התושבים כעסקני צבור מובהקים, ואנשי עמל עד יומם האחרון.
על המצבה שלו רשום:
"מה הציון הלז
פ"נ
איש נהנה מיגיע כפיו פועל צדק ועסקן חרוץ צדקה ובביקור חולים ותומך רבנן אבי עניים ויתומים וגומל חסד לרבים. וגבאי בחברה לינה מיסד בית-המדרש שונה הלכות משען הת"ת והישיבה ר' שלמה ב'ר יוסף יהודה אפשטין זצ"ל נלב"ע כבן שתים ושבעים שנה ביום ש"ק ה' ניסן ה'תרצ"ו
ת'נ'צ'ב'ה'
רעייתו, רייזל, בת אברהם-דב בויארסקי.

ארכיון דיגיטאלי.

רוז פלדמן, נכדתם של שלמה ורייזל הפקידה את החומרים דרך דואר אלקטרוני.

המקור אצל רוז פלדמן.

פלדמן רוז

תצלומים ומסמכים  סרוקים של שלמה וריזל אפשטיין. 

לעיון בלבד.

שימוש מותנה באישורה של רוז פלדמן.

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
גליה דובידזון
2008