וקס אברהם
003.108
אישי
חטיבה
1934-1934
1 תיק
וקס אברהם

מראשוני פתח תקוה

נמסר ע"י בתו, מיכל כהן.

כהן מיכל, בתו

מכתב אל וקס אברהם מאת קצין מחוז קופרמן,

המאשר אספה במועדון פועלי ציון בפתח תקוה.

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2008