פינצ'י אברהם יעקב, הרב
003.107
אישי
חטיבה
-
1 תיק
פינצ'י אברהם יעקב, הרב

רב פינצ'י נולד בטורקיה, על לארץ בשנת 1925 והתיישב בפתח תקוה. מנהיג הקהילה התורכית, עסקן ציבור, חבר מועצת המושבה בשנת 1928. לפרנסתו ניסח מכתבים וכתב בקשות למען מי שפנה אליו.
חי בשנים 1878 עד 1961.

החומר נמצאה בארכיון בעת סידורו מחדש בשנת 2003.

אין מידע על מפקיד החומר ועל מועד הגעתו לארכיון.

לא ידוע

קורות חייו, העתקי תמונות, מכתב בדבר קריאת רחוב על שמו.

ללא הגבלה

תוכנת האריכון. קטלוג מקוון באתר הארכיון
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2008