כץ משה
003.106
אישי
חטיבה
1915-1915
1 תיק
כץ משה

מוותיקי פתח תקוה

החומר נמסר לארכיון במועד לא ידוע.

לא ידוע

תעודת סיום לימודים של כץ משה.

לגיבוי בלבד

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2008