קוריאנסקי חיים
003.105
אישי
חטיבה
1917-1917
1 תיק
קוריאנסקי חיים

מותיקי המושבה

המסמך נמצאה באוספי הארכיון בעת סידורו מחדש בשנת 2002. אין מידע על על נסיבות ומועד ההפקדה והמפקיד.

לא ידוע

צוואה של קוריאנסקי חיים, באישור וחותמת הרב ציטרון.

ללא הגבלה

תוכנת האריכון. קטלוג מקוון באתר הארכיון
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2008