פאפאזיאן קאראקין
003.104
אישי
חטיבה
1964-1883
2 תיקים, 1 תצלום
פאפאזיאן קאראקין

מהנדס פאפאזיאן (פאפאסיאני) קאראקין עסק במדדת קרקעות וסרטות ספרי אחוזה בפתח תקוה ויהוד בסוף המאה ה-19.

נמסר לעיריית פתח תקוה בשנת 1964 ע"י בנו של פאפאז'יאן קאראקין, פאפאזיאן סרקיס, כתעודות בעלות ערך היסטורי לתולדות העיר.

פאפאזיאן סרקיס

פספורט, תעודה, מכתב. המכתב מתאר את הפקדת החומר ע"י בנו סרקיס בידי י. לידור מצירות ישראל. המכתב מופנה לראש העיר רשיש.

בגיבוים בלבד

תוכנת האריכון. קטלוג מקוון באתר הארכיון
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2008