הלפרין, משפחה : יוסף ליפא ומנחם מרדכי
003.103
אישי
חטיבה
1971-1852
6 תיקים
הלפרין, משפחה

מראשוני פתח תקוה, חקלאים, סוחרים.

יוסף ליפא הלפרין עלה ארצה בשנת 1882, בנו מנחם-מרדכי הלפרין נולד בפתח תקוה בשנת 1900, חניך בית ספר נצח ישראל.

החומר נמצא בארכיון בעת סידורו מחדש בשנת 2002.

מידע על הפקדת החומר חסר.

לא ידוע

ספרים, תעודות, זכרונות

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2009