ברלוביץ יצחק
003.102
אישי
חטיבה
1948-1940
1 תיק
ברלוביץ יצחק

יצחק ברלוביץ (בר-לביא) נולד בפריז בשנת 1892. נצר למשפחת זרח ברנט, ממיסדי פתח תקוה. עלה ארצה עם הוריו בשנת 1893 והתיישב בפתח-תקוה. בין האורזים העבריים הראשונים בארץ-ישראל. התמחה בכל ענפי הפרדסנות נמנה על מייסדי ארגון "האורז". ניהל קורסים לברירת פרי ואריזתו. זכה לתעודות הצטיינות והוקרה במקצועו. היה חבר ההנהלה של אגודת בעלי-הבתים. נפטר ביום י"ב אדר ב' תשי"א, 1951. רעייתו: אסתר לבית פושטר.

בתו פרופ' יפה ברלוביץ, חוקרת ספרות.

החומר נמסר לארכיון במועד לא ידוע, לפני הקמת הארכיון מחדש בשנת 2002

לא ידוע

זכרונות לבית אבא, מאת יצחק ברלוביץ, המספר על אביו יוסף טפר ומשפחתו, ויסוד פתח תקוה.

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2008