דנקנר יוסף ופני
003.100
אישי
חטיבה
1949-1931
1 תיק
דנקנר יוסף ופני

מותיקי פתח תקוה

תעודה, התכתבות וקבלות. החומר נאסף על ידי אלעזר ראב, ונמסר לארכיון על ידי דוד בן עזר בנו בשנת 2007.

בן עזר (ראב) דוד

פנקס של בנק אשראי, הרשאה ויפוי כח, התכתבות עם אלעזר ראב, קבלות על תשלום מיסים.

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2008