סווטיצקי, משפחה : נפתלי, גרשון, דוד
003.099
אישי
חטיבה
1905-1905
1 תיק
סווטיצקי, משפחה : נפתלי, גרשון, דוד

מראשוני המושבה, עסקו בחקלאות.

נפתלי סווטיצקי היה בין 28 משפחות החקלאים שקיבלו את חסותו של ברון רוטשילד.

מידע על מועד ונסיבות ההפקדה חסר. החומר נמצא בארכיון בעת הקמתו מחדש בשנת 2003.

כתב בוררות בעניין נפתלי סווטיצקי ובניו גרשון ודוד.

באישור ארכיונאי בלבד בשל צנעת הפרט.

בנוכחות ארכיונאי בלבד בשל מצב רגיש של התעודה.

תוכנת האריכון. קטלוג מקוון באתר הארכיון
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
מישאל שרונה
2008