מרגלית טייבה
003.097
אישי
חטיבה
1925-1925
1 תיק
מרגלית טייבה

מרגלית טייבה לבית בלוך, מראשוני פתח תקוה, אשתו של דב בער מרגלית. נפטרה בשנת 1938.

החומר חלקו בעתקים נמסר בשנת 2004.

מרגלית יונה, הנכד

מכתבים, והעתק ספר האחוזה על שם מרגלית טייבה.

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2008