הגר אמנון
003.096
אישי
חטיבה
1975-1973
2 תיקים, 1 תצלום
הגר אמנון

הגר אמנון, נולד ב-1956, היה טייס, נפל בעת מילוי תפקידו בשנת 1977.

אוסף מסמכים שנמצאו בארכיון בסידורו מחדש בשנת 2002.

מידע על הפקדת החומר בארכיון חסר.

לא ידוע

תעודות, ספר מחזור, תצלום

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2008