לויטה אהובה לבית חפץ
003.091
אישי
חטיבה
-
לויטה אהובה לבית חפץ

מוותיקי פתח תקוה

החומר נמסר בשנת 2007.

תולדות משפחת לוטיה - חפץ, עץ המשפחה וזכרונות.

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.

ראיונות אישיים של:

שושנה לויטה, 002.006.001/32

אהובה לויטה לבית חפץ, 002.006.001/94

שרונה מישאל
2008