גלובמן, משפחה
003.088
אישי
חטיבה
2008-2008
3 תיקים, 4 תצלומים
גלובמן, משפחה

גלובמן פנחס זליג, חנה אשתו לבית יהושע שטמפפר, בתם רחל לבית גלובמן.

העתקי מסמכים ותצלומים, ראיון בעל פה. נמסר על ידי נאות יהודה ותלמי חנה, נכדיו וניניו של גלובמן.

תלמי חנה

העתקי מסמכים ותצלומים, ראיון בעל פה.

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2008