מרקוביץ - הכהן משה חיים ורניה
003.086
אישי
חטיבה
1925-1925
1 תיק
מרקוביץ - הכהן משה חיים ורניה

מרקוביץ-הכהן משה -חיים ורניה אשתו, ותיקי פתח תקוה

החומר נמצא בארכיון וסודר בעת הקמתו מחדש בשנת 2003.

אין מידע על הגעת החומר לארכיון.

לא ידוע

צוואה של מרקוביץ -הכהן משה חיים ורניה אשתו.

בתיאום עם מנהלת הארכיון

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2008