הרשלר שלמה
003.084
אישי
חטיבה
2003-1941
1 תיק
שפיצר תמר

נולד בירושלים ב-1880. סבו ואביו היו בין הראשונים שרכשו אדמות במושבה. הגיע לפתח תקוה ב-1910. היה מנקר ומשגיח כשרות. תמך בלח"י. התנדב בחברה קדישא. נפטר ב-1957. בפתח תקוה קיים גן על שמו.

מסמכים מצולמים, נמסרו על ידי תמר שפיצר.

שפיצר תמר

מסמכים ותעודות שלו ועליו (העתקים).

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2008