צוק צביקה
003.082
אישי
חטיבה
1981-1879
4 תיקים, 1 מפה
צוק צביקה

ד"ר צביקה צוק מנהל אגף ארכיולוגיה ומורשת ברשות הטבע והגנים. הקים וריכז הדרכה בבית ספר שדה בפתח תקוה בין השנים 1979- 1983. נינו של צבי למפרט הביאליסטוקאי מוותיקי המושבה.

2006 החומר מצולם. הופקד ע"י צביקה צוק בשנת .

צוק צביקה

יומנים, קטעי עיתונות, תכנון סיורים בפתח תקוה.

ללא הגבלה

תוכנת האריכון. קטלוג מקוון באתר הארכיון
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.

ראיון אישי עם רבקה למפרט, סבתן, 002.006.001/124

שרונה מישאל
2008