פישצנר זלמן
003.079
אישי
חטיבה
1957-1918
2 תיקים
פישצנר זלמן

זלמן חיים פישצנר נולד בשנת 1874 במיר, פלך מינסק. למד בישיבות מיר ורמיילס שבוילנה. עלה ארצה בשנת 1891. השתקע בפתח תקוה. עסק בחקלאות, בשחיטה, בקצבות ובמסחר. היה פעיל בעניני צבור. ניהל קופת אשראי "עזרה". נמנה על העושים בסניף אגודת "פרדס", בהתאחדות האכרים ובועד השמירה וההגנה. נפטר ביום 1957. בנה ביתו ברחוב חובבי ציון שלימים שימש בית הדפוס בו הדפסו ניירות עטיפה לתפוזים עם כיתובית Jaffa. כיום מוזיאון בית הדפוס בחובבי ציון 14.
רעייתו הראשונה: יונה לבית וולפברג.
רעייתו השניה: מרים לבית פרלקוורט.
ילדיהם: בן-ציון, שמואל, דוד, נעמי, הדסה, יהושע, מלכה, עמנואל (זמיר), מאירה, יפה.

תעודת כניסה נמצאה בארכיון בעת סידורו מחדש בשנת 2003. אין מידע על הפקדתה לארכיון.

בשנת 2008 מסרה אלמנתו של בנו, המשורר עמנואל זמיר, שרלה אלמגור - זמיר, את החומרים הנוספים. 

זמיר - אלמגור שרל'ה

תעודת כניסה לערים בזמן מלחמת העולם הראשונה, 1918.

התכתבות, תעודות פטירה של זלמן ומרים פישצנר ומכתבי תנחומים, תולדות המשפחה.

ללא הגבלה

תוכנת האריכון. קטלוג מקוון באתר הארכיון
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2008