וינקלר אברהם
003.078
אישי
חטיבה
1947-1947
1 תיק
וינקלר אברהם

מראשוני פתח תקוה, הגיע עם משפחתו לפתח תקוה ב-1879,

משפחתו היתה בקבוצת הירקונים. עסק בחקלאות ובבנאות.

נולד בשנת 1850, נפטר בשנת 1952.

החומר נמצא בארכיון בעת סידורו מחדש בשנת 2003.

לא ידוע

תעודת זהות של אברהם וינקלר

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2009