גרינשטיין, משפחה
003.074
אישי
חטיבה
2006-1933
2 תיקים, 2 אלבומי תצלומים
גרינשטיין, משפחה

אבי המשפחה זאב אריה (וולף-לייב) גרינשטיין נולד בשנת 1853 בירושלים. היה אחד מחמשת התלמידים הראשונים בביה"ס החקלאי ב"מקוה ישראל". לאחר מכן שימש בו בתפקיד מורה. עם ראשית ההתיישבות בפתח תקוה רכש נחלה ליד הירקון. התגורר זמן מה ביהודיה. עסק בצרכי ציבור. נפטר ביום ז' בחשון תרצ"ג - 1933 - בפתח תקוה. רעייתו: אסתר לבית רבינוביץ. ילדיהם: חיים צבי (נפל בעת הגנה על פתח תקוה ב- 1921), צפורה, אסתר, רחל, שולמית, מיכאל, שושנה.

בנו מיכאל גרינשטיין נולד בשנת 1904 בפתח תקוה. סיים את למודיו במקוה ישראל. הקדיש מזמנו וכשרונו לפיתוח ענף הפרדסנות. היה חבר בארגון "הגנה". שימש כמנהל אגודת "פרדס" בפתח תקוה. נבחר למוסדות שונים. היה מנהל מחלקת האספקה הממשלתית בתקופת מלחמת העולם השניה. נפטר ביום ו' בטבת תש"י -  1950. רעייתו: שולמית לבית נוטקין. ילדיהם: חנה, אריה זאב.

בתו של מיכאל גרינשטיין השופטת חנה שרון חייה בפתח תקוה.

החומר נמסר ע"י השופטת חנה שרון - גרינשטיין.

שרון-גרינשטיין חנה

חוברת לזכרו של זאב אריה גרינשטיין, יומן של מיכאל גרינשטיין, תצלומים משפחתיים.

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.

ראיון עם חנה שרון-רינשטיין, 002.006.001/92

שרונה מישאל
2006