שטמפפר - הרכבי חיה
003.069
אישי
חטיבה
-
1 תיק
שטמפפר - הרכבי חיה

מראשוני פתח תקוה, סופרת, פעילה במוסדות ציבורים.

נולדה בשנת 1898 בפתח תקוה.

אין מידע אודות הגעת החומר לארכיון. נמצא באוספים בעת סידורו מחדש בשנת 2003.

לא ידוע

קטע מתוך זכרונותיה. מודפס.

ללא הגבלה

תוכנת הארכיון. קטלוג מקוון באתר הארכיון.
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
מישאל שרונה
2008