זאבי יצחק
003.065
אישי
חטיבה
1974-1937
1 תיק, 26 תצלומים, 3 כרזות
זאבי יצחק וטובה

יצחק זאבי (פרומן) בן שלמה וחנה, נולד בשנת 1905 בפולין. בשנת 1925 עלה ארצה והתיישב בפתח תקוה. בשנת 1929 הצטרף לארגון ההגנה. בשנת 1934 קיבל תפקיד מזכיר עובדי האריזה. מילא תפקידים ושליחויות בשם ההסתדרות ומועצת הפועלים. ריכז תחומים של המחצבות במגדל צדק, תנועת הנוער העובד, היה מנכ"ל לשכת העבודה הכללית, מזכיר הפועל, חבר המרכז החקלאי, יו"ר ההתאחדות כדורגל בפתח תקוה. משנת 1956 ועד צאת לגמלאות שימש כמנהל קרן ביטוח ארצית לפועלים חקלאיים.

בשנת 1982 הוענק לזאב תואר יקיר העיר פתח תקוה.

זאבי נפטר בשנת 1984.

טובה זאבי לבית אפריון - סטולוביץ ספורטאית ופעילת ציבור.

החומר נתרם ע"י יהודית כהן, בתם של יצחק וטובה זאבי בשיתוף עם שאול חרנם מהסתדרות פתח תקוה.

כהן יהודית

תעודות והתכתבות של זאבי יצחק בדבר פעילותו, הציבורית וקבלת תואר יקיר פתח תקוה, חוברת יקירי פתח תקוה לשנת  כתבה בעתון דבר בדבר יקירי העיר.

אלבומי תצלומים משפחתיים ומפעילות ציבורית וספורטיבית.

תעודות כבוד של זאבי.

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2008