פיקהולץ - חניאל אליעזר
003.062
אישי
חטיבה
1991-1915
1 תיק
פיקהולץ - חניאל אליעזר

ד"ר אליעזר פיקהולץ (1880 - 1960) נולד באוסטריה. הוסמך כאגרונום באוניברסיטה בוינה. עלה ארצה בשנת 1910. בשנת 1912 נתמנה כמנהל בית הספר החקלאי בפתח תקוה.

התקים נמסרו ע"י נינו ערן קופף באמצעות ד"ר יוסף לנג בשנת 2005.

קופף ערן

מסמכים, תמונות וקטעי עתונות אודות דוקטור פיקהולץ חניאל אליעזר, מייסד בית הספר החקלאי בפתח תקוה.

ללא הגבלה

תוכנת האריכון. קטלוג מקוון באתר הארכיון
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2008