גינת יהודית
003.060
אישי
חטיבה
2008-1921
2 תיקים, 4 תצלומים
גינת יהודית

גינת יהודית, ממשפחת ראשוני פתח תקוה, בת לשושנה ונחמיה ישראלית,
נכדה לבנימין יהלום, ממייסדי כפר גנים,
נינה של הרב אריה לייב פרמקין, מחנך, הוגה דעות וחקלאי.

יעקב ואריה ישראלית, האחים של יהודית גינת, נפלו במלחמת העצמאות, ועל שמם שכונת האחים ישראלית, כיום האזור של שכונת אם המושבות.

החומר בחלקו בהעתקים.

נמסר במספר הפקדות.

גינת יהודית

מכתבים, תצלומים, קטעי עתונות.

תעודות אישיות, כרטיסי ברכה לחגים וביניהם ברכות לראש השנה תש"ו

(1945) מחבריה ששרתו בבריגדה בצבא הבריטי בעת מלחמת העולם השנייה.

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2008