צוריאל שושנה
003.059
אישי
חטיבה
2006-2006
1 תיק
צוריאל שושנה

שושנה צוריאל בת למייסדים של כפר גנים. נינתו של יהושע שטמפפר

חוברת זכרונות הופקדה ע"י שושנה צוריאל בשנת 2006.

2006

זכרונות כתובים של שושנה צוריאל על משפחת שטרן, כפר גנים, פתח תקוה בין השנים 1898  ל-1945.

ללא הגבלה

תוכנת האריכון. קטלוג מקוון באתר הארכיון
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
גליה דובידזון
2006