ספיר יצחק יהודה
003.057
אישי
חטיבה
1927-1927
1 תיק
ספיר יצחק יהודה

חבר משרד הרבנות בפתח תקוה.

החומר נמצא בעת סידורו מחדש של הארכיון בשנת 2003.

על הספר מופיע כיתוב בכתב ידו של ברוך אורן: סלור משה בן ד"ר צבי אריה סלור, רח' יציאת אירופה, 915089. ל"ז-ל"ט- מאורעות תרפ"א.

לא ידוע

צילום ספר שרגי נהורא, דרושים וחידושים לשבתות ולמועדי השנה, לזמנים שונים ולמקרים שונים מאת יצחק יהודה ב"ר שרגא עזר' ז"ל ספיר, חבר משרד הרבנות בפתח תקוה, ארץ ישראל ת"ו.

ללא הגבלה

תוכנת האריכון. קטלוג מקוון באתר הארכיון
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
גליה דובידזון
2006