כהן שלום
003.056
אישי
חטיבה
-
1 תיק
כהן שלום

שלום פנחס כהן נולד בפוניבז' בשנת 1868. היגר בנועוריו לאנגליה, משם עלה ארצה. תחילה עבד כפועל חקלאי ברחובות, בגדרה ובחדרה. לאחר מכן עבר לפתח תקוה. תרם מזמנו לישוב סכסוכים ולעסקנות צבורית. שימש כסגן יו"ר ועד המושבה ויו"ר הועד של הבנק החקלאי. השתתף ביסוד כפר סבא. היה ממייסדי "קופת מלוה חקלאית" במושבה. נפטר בשנת 1932.

נמסר בשנת 2006.

העתק.

כהן חייה

מודעה של הסתדרות החקלאים בפתח תקוה בדבר החלטות הועידה הראשונה של איכרי ארץ ישראל בפתח תקוה. על החתום  שלום כהן, יושב ראש הסתדרות החקלאים.

ללא הקבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2008