יטקובסקי, משפחה
003.051
אישי
חטיבה
1930-1900
1 תיק, 5 תצלומים
יטקובסקי, משפחה

מותיקי המושבה, הקימו משקים חקלאיים. דב יטקובסקי
היה חבר בועד המושבה ויושב ראש בית האיכר. שלמה יטקובסקי
היה נציג הפועלים בהסתדרות הכללית וממניחי היסוד לקופת חולים

החומר נמסר על ידי שושנה (יטקובסקי) ואפרים גיסין לברוך אורן בשנת 1971

גיסין שושנה (יטקובסקי) ואפרים

חוזירם, שטרות, מסמכים אישיים של דב ושלמה יטקובסקי.

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2006