שטמפפר, משפחה
003.048
אישי
חטיבה
2012-1890
28 תיקים, 13 תצלומים, 3 חפצים
שטמפפר, משפחה

משפחת שטמפפר ממייסדי המושבה פתח תקוה בשנת תרל"ח, 1978.

מצואה מהונגריה. ראשי ועד המושבה, המועצה המקומים והעירייה. רבנים, אנשי ציבור, פרדסנים.

הארכיון סודר בשלוש תת-חטיבה:

שטמפפר יהושע ודייכה, 003.048.001

שטמפפר שלמה, 003.048.002

שטמפפר בנימין, 003.048.003

חלק מהחומרים נמצאו בארכיון בעת סידורו בשנת 2003.

בן דב זהבה

מכתבים, יומנים, זכרונות כתובים, ספרי ניהול פרדס, מסמכים בנושאים חקלאים.

מאמרים על תולדות המשפחה ובני המשפחה מאת זהבה בן דב.

החומרים שעברו סריקה, העיון רק בחומר סרוק.

אין הגבלות גישה אחרות.

תוכנת הארכיון. קטלוג מקוון באתר הארכיון.
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.

שטמפפר - הרכבי חיה , 003.069
בן דב, זהבה, ראשוני לבית אבותי, מאמרים, שירים וסיפורים  מתולדות המשפחה, ירושלים, תשס"ה

ר' בנימין ב"ר שלמה יצחק שטמפפר ז"ל, קובץ לציון מאה שנה לאבינו ובסנו, עורך שטמפפר, יהודה צבי, פתח תקוה, תשס"ו

שרונה מישאל
2008

חטיבה פתוחה