קרמר אידה והילל
003.046
אישי
חטיבה
1995-1958
1 תיק
קרמר אידה והילל

ותיקי פתח תקוה

החומר הופקד בארכיון ע"י בתם ריקי חלמיש-לשם בשנת 2006.

חלמיש-לשם ריקי

אוסף עיתונים עם המאמרים בנושא מלחמות ישראל.

ללא הגבלה

תוכנת הארכיון. קטלוג מקוון באתר הארכיון.
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2008