שמואלביץ איטה
003.045
אישי
חטיבה
-
1 תיק
שמואלביץ איטה

מותיקי פתח תקוה. אשת אברהם שמואלביץ, פרדסן וחבר ועד הפועלים.

המסמך נמצא בזמן סידור מחדש של הארכיון בשנת 2003.

אין פרטי הפקדה.

לא ידוע

תעודה בשפה טורקית באותיות ערביות.

כנראה תעודת זהות.

ללא הגבלה

תוכנת הארכיון. קטלוג מקוון באתר הארכיון.
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2006