פיאלקוב שפרה
003.040
אישי
חטיבה
1925-1925
1 תיק
פיאלקוב שפרה

תלמידה בבית הספר החקלאי התיכוני בפתח תקוה.

בתו של פיאלקוב מאיר

התעודה נמצאה בארכיון בעת סידורו מחדש בשנת 2033.

אין מידע על מפקיד החומר ועל מועד הגעתו לארכיון.

לא ידוע

תעודה מבית הספר החקלאי התיכוני לתלמידה שפרה פיאלקוב, 1925

ללא הגבלה

תוכנת האריכון. קטלוג מקוון באתר הארכיון
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2005