לויג'י מרדכי
003.039
אישי
חטיבה
1904-1904
1 תיק
לויג'י מרדכי

בוגר בית ספר חקלאי מקוה ישראל

החומר נמסר לפני שנת 2003.

אין מידע על ההפקדה.

לא ידוע

תעודת סיום בית הספר החקלאי מקוה ישראל של מרדכי לויג'י

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
גליה דובידזון
2005