אורלוב אברהם
003.037
אישי
חטיבה
1910-1910
1 תיק
אורלוב אברהם

ניגן בתזמורת כינור ציון בפתח תקוה

מחברת נמצאה באוספי הארכיון. לא קיים מידע על האופן בו היא התקבלה.

לא ידוע

תזמורת כינור ציון, מחברת תוים, תר"ע

בנוכחות ארכיונאי בלבד

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
גליה דובידזון