בוליס מאיר ורבקה
003.036
אישי
חטיבה
1947-1925
1 תיק
בוליס מאיר ורבקה

ותיקי פתח תקוה

 העתקי מסמכים אישיים

בוליס צבי

מסמכים אישיים

ללא הגבלה

עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
גליה דובידזון
2004