תיעוד בעל פה
002.006
אוסף
חטיבה
2010-1964
155 ראיונות מוקלטים
אוסף

עדויות וזכרונות שהוענקו בראיונות אישיים ובמיפגשים קבוצתיים כמו ימי עיון, ערבי מחווה, תוכניות טלויזיה וראדיו.

תיעוד בעל פה - זכרונות, עדויות אישיים וקבוצתיים נאספים לשמירה בארכיון בהתאם למדיניותו כ"ארכיון כולל" - אסטרטגיה לתיעוד ההתפתחות ההיסטורית של הקהילה על כל היבטיה באמצעות רכישתם של החומרים ההיסטוריים בצורותיהם השונות ומסוגים שונים ושמירתם לצד החומר ההיסטורי הרשמי.

בשנות ה-80 של המאה ה-20 נאספו עדויות מאנשי דור "ההמשך" לראשוני המושבה. הראיונות הוקלטו בקלטות שמע. המראיינים מרדכי מרמר ועליזה וורום. האוסף עבר דיגיטציה.

משנת 2002 הראיונות מוקלטים ברשם קול דיגיטלי ולעתים במצלמת וידאו.

המראיינים רבקה שטייניץ, יונה ירון, גליה דובידזון.

קיים אוסף עדויות על נייר ללא הקלטת קול.

אוסף

הקלטות של ראיונות ומפגשים בקלטות שמע, וידאו, קבצי קול, תמלולים.

מרואיינים:

אביבי צמרת- רבקה
אבינועם אליעזר
אגרונב דבורה
אוליבה אבי
אורבך דוד
אורן ברוך
רוג רחל וצפורה
איזנרביץ אליעזר
איצקוביץ טורקניץ שולמית
אלמוג רות
אנטין ארנון
אסיסקוביץ יאיר
אפרתי גורדון גאולה
אפשטיין גלפנט גנייה
ארד משה
אריה דורון
ארן ליאור, דודוביץ אביטל, מרכוס אהרון
בורנשטיין לדר תמר
ביילי חיים
בירנבוים יצחק
בכרך תירצה ואוריאל
בלאו ספקטור מריים
בלה מגלי ונהורה שני
בלטיאל זכריה
בן אב אסתר
בן אור מרים
בן אור - ליכטנשטיין ראובן
בן גל משה
בן דרור מרדכי
בן חורין לאה
בן חורין מרדכי
בן עזר ראב דוד
בן עזר עמנואל
בן עזר ראב אהרן
בנגל משה
בנות ירקוני( שלומית שפירא, חסיה פרויד)
בק ישראל
בראז' יצחק
ברטוב חנוך
ברטוב טוביה
גולדברג אברהם
גולדברג דוד
גולדברג מרים
גיסין אברהם
גירנברג יוסף
גלובמן חנניה
גלובמן נאות וחנה תלמי
גרינבוים עזרא
גרף מנחמה
גרף מרדכי
גרף נחמיה
גרף צבי אריה
דויטש אבא
דוראני שושנה
הס ספיר אורנה
וולבושקביץ צבי
וולברג חווה
וילנסקי יוסף
וולך יסקין דבורה
ורבין משה
זליקוביץ צביקה
זלצר רות
חנני יוסף
חפץ לויטה אהובה
טבנצ'יק דוד
טיקודניסקי
טיקוצקי זכריה וחנה
טנא טילס רות
יודלביץ יפרח
יונתן נתן
יפין מאיר
ירקוני עודד
כהן דרור
כהן חנה והילל
כהן מאיר
כנר אלימך
כצנלסון אריה
כצנלסון פרבותינר שרה

לויטה אהובה
לויטה שושנה

לוצקי אריה
לוצקי הרצל
ליברמן דוד
למפרט רבקה
מטלון יצחק
מיכליס משה
מכנס שושנה
מרגלית שלמה
מרק (זפרן) נילי
משפחת בן דרור
משפחת גרף 
משפחת לייכטנשטיין
נאור מנחם
ניידיץ מקס
נימרובסקי גרינפלד ציפה
סווטצקי יוסף
סימקין יהודית
סימקין יואל
ספקטור פנחס
עידוד ישראל
ענברי מאירי שפרה
עפרי סעדיה
פטר ליליה
פיינברג ישראל
פיקרסקי אהרן
פיש יוספה
פלד יהודה
צורנמל זהב
קופמן עליזה
קירנשבאום תמר
קנז יהושע
קריל דבורה
קרמר מאירה
קשאני יעקב ורותי
ראב אסתר
ראם עליזה
ראובני זאב
רוזוב משה
רייסקין לאה
רייפן משה
רץ ברוורמן שרה
רשיש עליזה

שטרייט וורצל אסתר
שי שאול
שיפמן אמנון
שמש יצחק
שפירא אברהם
שפירא דבורה
שפירא יואל
שפירא יואל
שפירא מלכה
שפירא נתן
שפירא שרה
שרון גרינשטיין חנה
שרון חנוך
שרצקי נחמיה וצלילה

תמיר יוסף

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
גליה דובידזון

החטיבה פתוחה