שדה זכריה - טודי - אוסף צלם
002.004
אוסף
חטיבה
1986-1977
282 תצלומים, 1 תיקים
שדה זכריה - טודי

זכריה שדה - טודי, 1924 - 2013. עלה עם הוריו לפתח תקוה ב-1933. משנת 1949 חבר קיבוץ משאבי שדה. בשנים האחרונות עבד כיועץ אמנותי בגלריה בבאר שבע וכאוצר גלירה "הגבעה" בקיבוץ משאבי שדה.
לקראת שנת ה-100 לפתח תקוה נתבקש על ידי ברוך אורן לצלם מבנים בעיר. בתאריך 14 לדצמבר 1977 התקיימה תערוכת יחיד "פתח תקוה שלי". הצילומים בתערוכה משקפים את האהבה הרבה והגעגועים שחש טודי לעיר.
מרבית המבנים שצילם לא קיימים היום. צילומיו משמשים תיעוד לבתים שהיו ואינם.

התצלומים שהוצגו בתערוכה במוזיאון פתח תקוה לאומנות בשנת 1977 נשארו בארכיון.

בשנת 2004 הפקיד זכריה שדה - טודי את סדרת התצלומים שצולמו בשנת 1977 אך לא הוצגו בתערוכה.

בשנת 2014 בתו של טודי, רונית שדה, הפקידה תצלומים נופים.

שדה זכריה - טודי

תצלומי מקומות ומבנים בפתח תקוה שלימים הוכרזו לשימור.

בתיק תיעוד של התערוכה שהתקיימה במוזיאון בשנת 1977.

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
יונה ירון
2009