ויזואלי - כרטוגרפי
002.001
אוסף
חטיבה
2010-1881
85 פריטים
אוסף

החטיבה מבוססת סוג חומר ארכיוני - אוסף

אוסף ויזואלי-כרטוגרפי נבנה בהתאם למדיניות "ארכיון כולל" - אסטרטגיה לתיעוד ההתפתחות ההיסטורית של הקהילה על כל היבטיה באמצעות רכישתם של החומרים ההיסטוריים בצורותיהם השונות ומסוגים שונים ושמירתם לצד החומר ההיסטורי הרשמי.

בבסיס האוסף תיעוד אשר נמצא בארכיון בעת סידורו מחדש בשנת 2002 ומוצאו אינו ידוע.

פריטים בודדים שנאספים אחרי 2002 משתלבים באוסף.

חומר ויזואלי-כרטוגרפי אשר שייך לחטיבות אחרות לא הופרד וסודר כחלק מהחטיבה לפי עקרון המוצא. 

אוסף

מפות, סרטוטי כבישים, בניינים, תשתיות, כרזות, מודעות.

המפה הותיקה ביותר באוסף הינה מפת אדמות אומלבס שסורטטה ע"י המהנדס הטמפלרי תיאודור זנדל בשנת 1881 ככל הנראה בהזמנת מייסדי המושבה.

העתקי צילומי אוויר של חיל האוויר הגרמני בשנת 1917.

העתקי סרטוטים של חדר האוכל בקיבוץ גבעת השלושה ע"י האדריכל אריה שרון. המבנה באו-האוז.

מודעות על אירועים ומודעות אבל.

תיעוד חזותי של פני העיר.

בנוכחות ארכיונאי בלבד

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
חזי ראובני ושרונה מישאל
2009

חטיבה פתוחה