הנהלה
בית האיכר
001.002.002
מנהלי
תת-חטיבה
1990-1918
11 מיכלים, 223 תיקים
בית האיכר - הסתדרות החקלאים, פתח תקוה

ענייני מינהל, חקלאים, גידולים חקלאיים, רכישה ורישום אדמות, שיתוף פעולה עם המועצה המקומית פתח תקוה.

תת-חטיבה השניה מתוך שבע.

תת-חטיבה נוצרה בצורה מלאכותית בהעדר סדר מקורי של החומר ובהעדר תיעוד על כך.

בן עזר (ראב) דוד

פרוטוקולים של ישיבות הנהלה, התכתבות, תקנות המועצה, חוקי עזר,
מסמכים בקשר לרכישת אדמות, אישורים, פעילות המועצה הכפרית

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
ראובני חזי
2007