ראב - בן עזר, משפחת משה שמואל
003.035
אישי
חטיבה
2008-1880
152 תיקים, 10 חפצים, 642 תצלומים, 2 כרזות, 16 מפות, 9 ספרים, 8 כתבי עת
ראב - בן עזר, משפחת משה שמואל

משפחת ראב - בן עזר, ממייסדי פתח תקוה בשנת תרל"ח, 1878.

משה שמואל ראב, בנו של אלעזר ראב - בן עזר ואחיו הצעיר של יהודה ראב.

החומר נמסר במספר הפקדות ע"י דוד בן עזר ראב. החטיבה כוללת ארבע תתי-חטיבה: ראב משה שמואל, ראב אלעזר, ראב בנימין, בן עזר ראב דוד

בן עזר ראב דוד

תעודות, מסמכים אישיים, התכתבות, יומנים, ספרי ניהול פרדס, חומרי לימוד וועד ההורים של בית ספר נצח ישראל, תצלומים משפחתיים, ספרים וכתבי עת חקלאים, מפות של פתח תקוה וארץ ישראל

ללא הגבלה

תוכנת הארכיון. קטלוג מקוון באתר הארכיון.
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.

ארכיון אישי של אסתר ראב, 003.034

ארכיון אישי של אהוד בן עזר, 003.067

 

שרונה מישאל
2011

החטיבה פתוחה