שפירא יואל
003.024
אישי
חטיבה
-
1 תיק, 4 תצלומים
שפירא יואל

מותיקי עין גנים.

חומר מצולם

שפירא יואל

העתקי תצלומים מראשית עין גנים, רשימת נדבות לקרן הגאולה מחברי עין גנים; תרשים המושב.

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.

ראיונות אישיים:

002.006.001/81 משנת 1993

002.006.001/4 משנת 2004

002.006.001/174/175/176 משנת 2008

 

 

 

גליה דובידזון
2008