פיקרסקי אהרון
003.019
אישי
חטיבה
1935-1934
2 תצלומים
פיקרסקי אהרון

תלמיד בבית ספר פיק"א, פועל חקלאי, חבר הגנה.

תצלומים אינם מקוריים, נמסרו יחד עם ראיון אישי בשנת 2004

פיקרסקי אהרון

שני תצלומים: עבודת אב ובנו בפרדס המשפחתי ולזכרון רדיית הדבש ע"י התלמידים ממכוורת בית ספר פיק"א, המועצה .המקומית פתח תקוה, ניסן תרצ"ה

ללא הגבלה

תוכנת האריכון. קטלוג מקוון באתר הארכיון
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.

ראיון עם אהרון פיקרסקי, 002.006.001/3

גליה דובידזון
2004