קליר בנימין הרב
003.004
אישי
חטיבה
-
1 תיק
קליר בנימין

רבי בנימין קליר נולד בוולקוביסק. עלה ארצה בתקופת העליה השניה בשנת 1908. התיישב בפתח תקוה. נתפרסם במושבה כמוהלם של כל ילדיה, שלא על על מנת לקבל פרס. נפטר בשנת 1943.

היומן נמצאה באוספי הארכיון בעת סידורו מחדש בשנת 2002. אין מידע על על נסיבות ומועד ההפקדה והמפקיד.

לא ידוע

ספר הנימולים כולל 1566 בריתות בין השנים 1912 - 1940.

בעותק המצולם בלבד.

תוכנת האריכון. קטלוג מקוון באתר הארכיון
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
גליה דובידזון
2004

הספר עבר רסטורציה