רשיש יאיר
003.162
אישי
חטיבה
2009-1933
4 תיקים, 28 תצלומים
רשיש יאיר

יליד קיבוץ גבעת השלושה. בנם של שרה ופנחס רשיש, לימים ראש העיר פתח תקוה.

בוגר בית הספר המחוזי בגבעת השלושה. גר בפתח תקוה.

החומר נמסר ע"י יאיר רשיש בעקבות הכנס של בוגרי בית הספר המחוזי - החווה החקלאית בגבעת השלושה בנשת 2009

רשיש יאיר ועליזה

מאמרים, קטעי עתונות, ותולדות המשפחה של פנחס רשיש ומשפחתו, שרה רשיש ומשפחתה גורביץ, ובנם יאיר רשיש. זכרונות עליזה רשיש בדבר ילדותו של יאיר רשיש.

ספר שיר השירים מצוייר שניתן ליאיר ועליזה רשיש כמתנת חתונה, מקיבוץ עינת, בשנת 1957.

מכתבים אישיים.

תעודות בדבר לימודים, ספורט, צבא וקבלות. תצלומים משפחתיים.

תיק מכתבים אישיים סגור בשל צנעת הפרט.

שאר החומרים ללא הגבלה.

תוכנת הארכיון. קטלוג מקוון באתר הארכיון.
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.

ראיון אישי עם עליזה רשיש, 002.006.001/141

שרונה מישאל
2009