קשאני ליאון ושמחה
003.154
אישי
חטיבה
2007-1930
5 תיקים, 2 אלבומי תמונות
קשאני ליאון ושמחה

קשאני ליאון מותיקי פתח תקוה, אחיו של אליעזר קשאני מעולי הגרדם. ליאון קשאני נולד בישראל בשנת 1919, היה חבר במכבי אבשלום, חקלאי. הוריו בן ציון ומלכה קשאני (מזרחי).

נמסר ע"י תקוה גולדרט לבית קשאני, בתם נשנת 2009

גולדרט תיקוה

תעודות של הסתדרות "מכבי",  זכרונות של שמחה קשאני. גלויות, ברכות, תעודה וסמל שניתן לבני משפחות חיילים שניספו במערכה.

פנקס של קשאני אליעזר משנת 1940, כשהיה מדריך במכבי צעיר, שקית בד בצבע חאקי שהיתה איתו בכלא במחנה לטרון, אליו מצורף מכתב להוריו, ותלוש משכורת על שמו.

מכתבים שנשלחו לקשאני אליעזר בכלא לטרון ובאריטראהמאת אחיו ליאון קשאני, ודודתו בת שבע מזרחי, אחות של אמו מלכה קשאני.

ללא הגבלה

תוכנת הארכיון. קטלוג מקוון באתר הארכיון.
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.

ארכיון אישי של אליעזר קשאני, 003.053

ארכיון אישי של יעקב ורות קשאני, 003.194

שרונה מישאל
2009