יפין מאיר
003.147
אישי
חטיבה
1997-1947
3 תיקים, 14 תצלומים
יפין מאיר

מותיקי פתח תקוה, מחנך בבית ספר נצח ישראל, ניהל
קייטנות קיץ. איש חינוך, קריין ושחקן חובב.

החומר נמסר בשנת 2008 ע"י אחיינו של מאיר יפין עמוס שיפמן, המתנדב בארכיון.

שפמן עמוס

זכרונות, התכתבות, מאמרים, תסכיתים לתוכניות רדיון.

תצלומים אישיים ומעבודותו החינוכית.

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.

ארכיון אישי דוד שיפמן, 003.093

מספר רעיונות אישיים עם מאיר יפין: 002.006.001/96, 006.006.001/134, 002.006.001/138

שרונה מישאל
2009