טיקוצקי, משפחה
003.142
אישי
חטיבה
2008-1939
2 תיקים
טיקוצקי, משפחה

ותקי פתח תקוה, היו בעלי מאפיה ברחוב הברון הירש בפתח תקוה.

החומר נמסר בשנת 2008. חלק מהחומר בפורמט דיגיטאלי.

טיקוצקיה חנה וזכריה

מכתבים, תעודות לימודים, תעודת, חברות בבני עקיבא של חנה גולדברג-טיקוצקי, קטעי עתונות בדבר המאפיה, תקליטור ובו חומר על המשפחה והמאפיה.

כרטיסי ברכה לשנה טובה.

ללא הגבלה

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.

ראיון אישי 002.006.001/130

שרונה מישאל
2008