ברוורמן חנוך
003.141
אישי
חטיבה
-
ברוורמן חנוך

חי בשנים 1913-2003, עסק בפרדסנות.

החומר בסידור

יריב עופרה, שמרלינג מינה, בנותיו

חוברת בדבר המשפחה, העתקי תצלומים.

אחרי הסידור

קטלוג ממוחשב
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.