נחמני אהרון
003.090
אישי
חטיבה
1993-1884
27 תיקים
נחמני אהרון

אהרן נחמני (שוכהאלטר) נולד בשנת 1885 בעיירה צ'ימראוויץ, פלך פודוליה, אוקראינה. מזכיר האגודה הציונית הששית בקמינץ-פודולסק. עלה ארצה בשנת תרע"ד, 1914. התישב בפתח תקוה. ספר במקצועו. פעיל בשטח העבודה הצבורית. נמנה עם יוזמי ארגון בעלי המלאכה "אחיעזר". היה בין מייסדי בית הכנסת "שוני הלכות".

היה פעיל בהפועל הצעיר והשתתף ביסוד הקלוב הלאומי הרדיקאלי בפתח תקוה יחד עם שלום שטרייט, יעקב קרול, מגלי, ירקוני ואחרים. במלחמת העולם הראשונה נבחר כנציג בעלי המלאכה למועצת במושבה והשתתף בפעולות להקלת המצוקה של שעת חרום.

בשנת 1917 נאסר על ידי התורכים כחשוד בריגול בפרשת נילי. באותו הזמן לקח חלק בשמירת מסמכי ועד המושבה: החזיק בפרוטוקולים של ועד המושבה ולאחר מיכן, העביר אותם חזרה לועד.

לאחר שחרורו כתב ב"דואר היום" על עניני מלאכה ובעלי מלאכה בארץ. ערך את הירחון "המלאכה" בתל אביב והיה מזכיר מרכז בעלי המלאכה בתל אביב. 

כתב בשבועון סיביר - ראץ ישראל שיצא ברוסית בחארבין (סין), בהמשמר, בהישוב ב"עיתון מיוחד", ב"החרות". היה סוכנו וסופרו של "הבוקר" בפתח תקוה.

נפטר בשנת 1954.

חסר מידע אודות הגעת החומר לארכיון.

לא ידוע

תעודות אישיות, רשימות וזכרונות מההיסטוריה של פתח תקוה, קטעי עתונות, התכתבות אשית, ציבורית ומקצועית.

רשימות של נחמני בדבר מקצועות במושבה פתח תקוה, מספר תושבים, בתים, בהמות, רכוש והכנסות, בתי ספר, מפלגות ועוד. רשימה של נחלות תושבים ביהוד.

ארגון מרכז בעלי המלאכה: התכתבות, תקנון, מעטפה, נאומים בביקור של ד"ר וייצמן, סיכומים באיידיש, פסק דין, חומר ששלח נחמני לועדת תיקון ספר היובל, כתבה בעתון.

העתק פרוטוקולים של ועד המושבה בשנים תרנ"ז, תרע"ו - תרע"ח שנכתב על ידי נחמני.

העתקי פרוטוקולים של ישיבת ועד הפועל בארץ ישראל, תרמ"ד - תרמ"ז.

מאמרים ב"הבקר" ובעתונות חו"ל.

חומרים בעברית ובאיידיש.

ללא הגבלה

תוכנת האריכון. קטלוג מקוון באתר הארכיון
עברית
(ISAD(G וכללי התיאור של הארכיון.
שרונה מישאל
2008